bob体彩

bob体彩
计算机工程学院
时间:2019年03月21日    作者:     

工号

姓名

星期

节(jie)次

课程(cheng)编号

课程名称

上课周

周类型

教(jiao)室

上课(ke)对象

学时

学生数

0485

敖磊

星(xing)期二

3-4

2010112

计算机网络

16

整周

实(shi)验楼1106.

17数技1班(ban)

2

30

0485

敖(ao)磊

星(xing)期三(san)

3-4

2010112

计算(suan)机网络

1-5

整周

教(jiao)学楼(lou)2401

17数技1-2

10

58

0485

敖磊(lei)

星期五

1-2

2010112

计算机网络

1-4.6-13.15-17

整周(zhou)

教学楼2401

17数技(ji)1-2

30

58

0485

敖磊

星(xing)期五

3-4

2010112

计算机网络

3.7-17

单周

实验楼1106.

17数技(ji)1

21

30

0485

敖磊

星期五(wu)

3-4

2010112

计算机网(wang)络

4-12.16

双(shuang)周

实验楼(lou)1106.

17数技2

12

28

0485

敖磊

星(xing)期五(wu)

5-7

2010112

计(ji)算机(ji)网络

7.13

整周

实验(yan)楼(lou)1106.

17数(shu)技2

6

28

0485

敖(ao)磊

星期二

1-2

3010760

脚本语言(yan)程序设计

1-8.10-13

整周

教(jiao)学楼1411

16网络1-2班(ban)(网站(zhan)开发方向(xiang))

24

26

0485

敖磊

星期二

3-4

3010760

脚本语言程序设计

4-8.10-15

整周

实验楼201机房

16网络1-2班(ban)(网站(zhan)开发方(fang)向)

22

26

0485

敖磊

星(xing)期三

1-2

3010760

脚本语言程序设计

16

整周

实验楼205机房

16网络1-2班(网站开发方向)

2

26

0485

敖磊

星期二

5-6

3010770

动(dong)态网站(zhan)开发技术

14

整周(zhou)

实验楼205机房

16网络1-2班(网站开发(fa)方向(xiang))

2

26

0485

敖(ao)磊

星期(qi)三(san)

1-2

3010770

动态网站开发技术

1-8.10-13

整周

教学楼2501

16网络1-2班(网站开发方向)

24

26

0485

敖磊

星期三

3-4

3010770

动态网(wang)站开(kai)发(fa)技术

6-8.10-17

整周

实验楼(lou)205机房

16网络1-2班(网站开发(fa)方(fang)向(xiang))

22

26

0393

付蓉

星(xing)期二

5-6

2010030

C语言编程

1-8.10-18

整周

教学楼(lou)1309

18通(tong)信(xin)1-2;18电气1-2

34

111

0393

付蓉

星(xing)期三

5-6

2010030

C语(yu)言(yan)编(bian)程

3-6.8.10.11.13-17

整周

实验楼(lou)305机房

18通(tong)信(xin)1-2

24

56

0393

付(fu)蓉

星(xing)期五

5-6

2010030

C语言编程

13.15.16

整周

教学楼1210

18通信1-2;18电气(qi)1-2

6

111

0393

付蓉(rong)

星期二

1-2

2010080

数据(ju)结构

1-8.10-17

整(zheng)周

教学楼1401

18数据结构2班(18计算机1-4班)

32

74

0393

付蓉

星期(qi)三

5-8

2010080

数据结构

7.12.18

整周

实验楼(lou)201机房

18数据结构21组(18计算(suan)机1-2班)

12

44

0393

付蓉(rong)

星期(qi)四

5-6

2010080

数据结(jie)构(gou)

6-17

整(zheng)周

教学楼1510

18数据结构2班(18计算机1-4班)

24

74

0393

付蓉(rong)

星期(qi)五

5-8

2010080

数据结构

7.12.17

整周

实(shi)验(yan)楼201机房

18数据结构(gou)2班(ban)2组(18计算机3-4班)

12

30

0216

何毅(yi)

星期二(er)

1-2

2010062

JAVA程序设计

17

整周

实验楼201机(ji)房

17计算机1-2

2

59

0216

何(he)毅

星期二

5-6

2010062

JAVA程序(xu)设计

17

整周

实验(yan)楼(lou)201机(ji)房

17计(ji)算机(ji)3-4

2

59

0216

何毅

星期三

1-2

2010062

JAVA程(cheng)序设计

1-8.10-18

整周

实(shi)验楼201机房

17计算机(ji)1-2

34

59

0216

何毅

星期三

3-4

2010062

JAVA程序设计(ji)

1-8.10-18

整周(zhou)

实验楼201机房

17计算(suan)机3-4

34

59

0216

何(he)毅

星期(qi)三

5-6

2010062

JAVA程序设计

11.13

单周

教学楼1210

17计(ji)算机(ji)1-4班(ban)

4

118

0216

何(he)毅

星期一(yi)

3-4

2010062

JAVA程序设(she)计

1-18

整周

教学楼1210

17计算机1-4

36

118

0216

何毅

星期二

1-2

2010141

计算机图形学

6.12.16

整周(zhou)

实验(yan)楼205机房

17数技(ji)1

6

30

0216

何毅

星期二

1-2

2010141

计算机(ji)图形学(xue)

6.12.16

整周

实(shi)验楼205机房

17数技2

6

28

0216

何毅(yi)

星(xing)期四(si)

5-6

2010141

计算机图形学

13.15

整周

教学楼(lou)2401

17数技(ji)1-2班(ban)

4

58

0216

何毅

星期四

5-6

2010141

计(ji)算机图形(xing)学

6.12.16

整周

实验楼205机房

17数(shu)技(ji)1

6

30

0216

何毅

星(xing)期四

5-6

2010141

计算(suan)机(ji)图形学

6.12.16

整周(zhou)

实验楼205机(ji)房(fang)

17数技2

6

28

0216

何(he)毅

星期一

5-6

2010141

计算机图形学(xue)

1-18

整周

教学楼2501

17数技1-2

36

58

0216

何(he)毅(yi)

星(xing)期二

1-4

3010500

Android应用开发

13-15

整周

实(shi)验楼(lou)302机(ji)房

16软(ruan)件3-4班(ban)

12

62

0216

何毅

星期(qi)二(er)

5-8

3010500

Android应用(yong)开发

1-8.10-12.16

整周

实验楼302机房

16软件3-4班(ban)

48

62

0216

何毅

星(xing)期三

5-8

5010051

JAVA编(bian)程实践

1-4

整周

教学楼1513

17软(ruan)件1班(ban)

16

31

0095

黄(huang)要武

星期二

3-4

2010112

计算(suan)机(ji)网络

1-8.10-18

整(zheng)周

教学楼1308

17软(ruan)件1-4班(ban)

34

123

0095

黄要武

星期二

5-7

2010112

计算机网络

2-16

双周(zhou)

实验楼1106.

17软件2

24

29

0095

黄要武

星期二

5-7

2010112

计算机网络

17

整周(zhou)

实验楼1106.

17软件3

3

32

0095

黄要武(wu)

星(xing)期(qi)四

3-4

2010112

计算机(ji)网络(luo)

2-14

双周

实(shi)验楼(lou)1106.

17软件1

14

31

0095

黄要武

星期四(si)

3-4

2010112

计算机(ji)网络

15

整周

实(shi)验楼1106.

17软(ruan)件(jian)1

2

31

0095

黄要武

星期四

5-6

2010112

计算机网络

1-5

单周(zhou)

教学楼1209

17软件1-4

6

123

0095

黄(huang)要(yao)武

星期四

5-7

2010112

计算机网络(luo)

2-16

双周(zhou)

实验楼1106.

17软件(jian)4

24

31

0095

黄要武

星期五

5-7

2010112

计算(suan)机网络

2-12.16

双周

实验楼1106.

17软件3班(ban)

21

32

0095

黄要武

星期三

5-6

2010370

网(wang)络工程(cheng)与系统集(ji)成

13

整周

教学楼2501

16网络(luo)1-2

2

56

0095

黄要武

星期(qi)三

5-7

2010370

网(wang)络工程与系统集(ji)成

2-16

双周

实验楼1106.

16网络2班(ban)

24

28

0095

黄要武

星期(qi)一

1-2

2010370

网络工程与(yu)系统集成

1-15

整周(zhou)

教学楼2501

16网(wang)络1-2

30

56

0095

黄要武

星期(qi)一(yi)

5-7

2010370

网络工程与系统集成

3-17

单周

实验楼(lou)1106.

16网络1

24

28

0095

黄要武

星(xing)期二(er)

5-8

3010461

物联网技术(shu)

15

整(zheng)周

实验(yan)楼806

16网络工程1

4

49

0095

黄(huang)要(yao)武

星期(qi)三

5-8

3010461

物联网技术(shu)

5.7

单周

实验(yan)楼(lou)806

16网络工程2

8

49

0095

黄要武(wu)

星期四

5-8

3010461

物联网(wang)技术

9.11.13.15

整周(zhou)

实(shi)验楼806

16网络(luo)工(gong)程2班(ban)

16

49

0095

黄要武

星期(qi)五

1-2

3010461

物(wu)联网技(ji)术

1-4.6-13

整周

教学楼2501

16网络1-2班(ban)

24

49

0095

黄要(yao)武

星(xing)期五

5-8

3010461

物联(lian)网(wang)技术

3.7-13

单周

实验楼806

16网络工程(cheng)1

20

49

0095

黄(huang)要武

星(xing)期三

5-8

5010161

校园网设计实践

15

整周

实验楼1106.

16网络(luo)1-2班(网络安全方向(xiang))

4

23

0095

黄要武

星期四

1-4

5010161

校园网(wang)设计(ji)实践(jian)

16.17

整周

实验楼1106.

16网(wang)络1-2班(网(wang)络安全方向)

8

23

0095

黄要武

星期五

1-4

5010161

校园(yuan)网(wang)设计实践

15-17

整(zheng)周

实(shi)验楼1002

16网络(luo)1-2班(ban)(网(wang)络安全方(fang)向)

12

23

0095

黄要武

星期(qi)一

1-4

5010161

校园(yuan)网设计实(shi)践

16.17

整周(zhou)

实验楼1106.

16网(wang)络1-2班(ban)(网络(luo)安全方向)

8

23

0429

姜立秋(qiu)

星期二(er)

1-2

3010500

Android应用开发

17

整周

实验楼(lou)301机房

16软件1-2

2

61

0429

姜立秋

星(xing)期三

7-8

3010500

Android应用(yong)开发

1.3.5-8.10-17

整周

实验楼302机房

16软件1-2

28

61

0429

姜立秋

星期五(wu)

1-2

3010500

Android应用开发

1-4.6-13.15-17

整周(zhou)

实验(yan)楼302机房

16软件1-2

30

61

0429

姜(jiang)立秋

星(xing)期(qi)二

1-2

3010830

ios应用开(kai)发(二)

2-8.10-16

整(zheng)周

实验楼1001

16计算机1-2班(ban)(移动(dong)开发方向)

28

30

0429

姜立秋

星期(qi)二(er)

3-4

3010830

ios应用开发(二)

2-8.10-16

整周

实验楼1001

16计算机(ji)3-4班(移动开发方向(xiang))

28

23

0429

姜立秋

星期四

1-2

3010830

ios应(ying)用开发(fa)(二)

4-15

整周

实验楼1001

16计算机3-4班(移动开发(fa)方向(xiang))

24

23

0429

姜立秋

星期(qi)四

3-4

3010830

ios应用开发(二)

4-15

整周

实验楼1001

16计算机(ji)1-2班(移动开(kai)发方向(xiang))

24

30

0429

姜立(li)秋(qiu)

星(xing)期三

1-4

5010111

移动应用开发实践

14-17

整周(zhou)

实(shi)验楼301机房

16计算(suan)机1-4班(移动应用(yong)开发方向)

16

30

0429

姜立(li)秋

星期(qi)四

1-4

5010111

移(yi)动(dong)应用(yong)开发实践

16

整(zheng)周(zhou)

实验楼301机房

16计算机(ji)1-4班(移动(dong)应用开发方(fang)向(xiang))

4

30

0429

姜立秋

星(xing)期五

5-8

5010111

移(yi)动应用开发实践

15-17

整周

实验楼301机房

16计算机(ji)1-4班(ban)(移(yi)动应用开发方向(xiang))

12

30

0429

姜立(li)秋

星期三(san)

5-8

5010201

单片机实践

2.4

整周(zhou)

实验楼905

16计(ji)算机2

8

26

0429

姜立秋

星期(qi)四

5-8

5010201

单片机实践

2.4

整周

实验楼905

16计算(suan)机4

8

24

0429

姜立(li)秋(qiu)

星期五

5-8

5010201

单片机实(shi)践

2.4

整周

实验楼905

16计(ji)算(suan)机(ji)4

8

24

0429

姜立秋

星期一

5-8

5010201

单(dan)片机(ji)实践(jian)

2.4

整周

实验楼905

16计(ji)算机2

8

26

8220

金雷

星期二

1-4

5010221

软件测(ce)试实践

13-15

整(zheng)周

教(jiao)学楼1511

16软件1-2班(软件测试方向(xiang))

12

66

8220

金雷(lei)

星(xing)期二

5-8

5010221

软件测(ce)试实(shi)践(jian)

13-15

整周(zhou)

教学楼(lou)1511

16软件3-4班(软件测试(shi)方向)

12

66

8220

金雷(lei)

星期三

1-4

5010221

软件测(ce)试实(shi)践

13-15

整(zheng)周

教学楼1511

16软件(jian)1-2班(软(ruan)件(jian)测试(shi)方向)

12

66

8220

金雷

星期三

5-8

5010221

软(ruan)件测试实践

13-15

整(zheng)周

教学(xue)楼1511

16软件(jian)3-4班(软件测试方向(xiang))

12

66

8220

金雷

星期四

1-4

5010221

软件测试实(shi)践(jian)

13.15

整(zheng)周(zhou)

教学楼1511

16软件1-2班(软(ruan)件(jian)测试方向)

8

66

8220

金(jin)雷

星期四

5-8

5010221

软件测试实践

13.15

整周

教学楼1511

16软件3-4班(软件测(ce)试(shi)方向)

8

66

0301

李天(tian)俐(li)

星(xing)期三

1-2

2010190

软件工程导论

5-8.10-15.17-18

整周

实验楼205机房

17软件3-4

24

63

0301

李天俐

星期三

3-4

2010190

软件工(gong)程导(dao)论

1-8.10-13

整周

教(jiao)学楼(lou)1505

16计(ji)算机1-4

24

99

0301

李天(tian)俐

星期四(si)

1-2

2010190

软件工程导论

2-9.11.13.15.17

整周

实验楼201机房

16计算机1-2

24

52

0301

李天俐

星期四(si)

3-4

2010190

软件(jian)工程导论

2-9.11.13.15.17

整周

实验楼201机(ji)房

16计算(suan)机3-4

24

47

0301

李天俐(li)

星期(qi)四

5-6

2010190

软件工程导论

6-17

整周

实验楼308

17软件(jian)1-2

24

60

0301

李天俐(li)

星期一

5-6

2010190

软件工(gong)程导论

5-16

整周

教(jiao)学楼1209

17软件1-4

24

123

0301

李天俐

星期二

1-2

2010430

C#应(ying)用开发

1-8.10-13

整周

实验楼201机(ji)房

17测(ce)绘1-2班(ban)

24

52

0301

李天俐

星(xing)期一

1-2

2010430

C#应用开(kai)发

1-12

整(zheng)周

教学楼2414

17测绘1-2

24

52

0301

李天俐

星期二

3-4

2011030

C#程序设计

3-8.10-15

整(zheng)周

实验楼205机(ji)房

17数技1

24

30

0301

李(li)天俐

星期(qi)二

3-4

2011030

C#程序设计

3-8.10-15

整周

实(shi)验楼205机房(fang)

17数(shu)技(ji)2班(ban)

24

28

0301

李天俐

星期四

5-6

2011030

C#程序设计

1

整周

教学(xue)楼1613

17数技1-2班(ban)

2

58

0301

李天俐

星期(qi)一

3-4

2011030

C#程序设计

1-15

整周

教学楼1611

17数技(ji)1-2

30

58

0301

李天俐

星期(qi)二

1-4

5010131

企业网站设计(ji)实践

16.17

整周

实(shi)验(yan)楼1002

16网络(luo)1-2班(网(wang)站开(kai)发方(fang)向)

8

26

0301

李天俐(li)

星期三(san)

5-8

5010131

企业网(wang)站(zhan)设计实践

17

整周

实(shi)验(yan)楼1002

16网络1-2班(ban)(网站开发(fa)方向(xiang))

4

26

0301

李天俐(li)

星(xing)期五

5-8

5010131

企(qi)业网(wang)站设计实践

15.17

整(zheng)周

实验(yan)楼1106.

16网络1-2班(网站开发(fa)方向)

8

26

0301

李天(tian)俐

星期五

5-8

5010131

企业(ye)网站设计实(shi)践(jian)

16

整周

实验楼1002

16网络1-2班(网站开发方向)

4

26

0301

李天俐

星期(qi)一

1-4

5010131

企业网站设计(ji)实践

16.17

整周

实验楼(lou)1002

16网络1-2班(网(wang)站(zhan)开发方(fang)向(xiang))

8

26

0501

李彤

星(xing)期二

5-6

3010780

单片机系统及应用

1.2.5.8.10.12.13.16.17

整周(zhou)

教(jiao)学楼2501

16网络1-2

18

56

0501

李彤

星期三(san)

5-7

3010780

单片(pian)机系(xi)统及应用

6-8.10.12.14.16.18

整周

实验楼905

16网络(luo)1

24

28

0501

李彤

星(xing)期(qi)四(si)

1-2

3010780

单片(pian)机(ji)系统(tong)及应用

1-15

整周

教学楼2501

16网(wang)络1-2班(ban)

30

56

8226

刘久元

星期六

1-4

3010140

ASP.NET

6-7.9-13.16-17

整(zheng)周

教学楼(lou)1511

16软(ruan)件1-4班(软件测试方向(xiang))

36

66

8226

刘久元

星期六(liu)

5-8

3010140

ASP.NET

10-12

整周

教学楼1511

16软件1-4班(软件测试方向(xiang))

12

66

8226

刘久元

星期二

1-4

5010101

JAVA软件(jian)开发(fa)实践

13-15

整(zheng)周

教学楼1513

16软件(jian)1-2班(软件(jian)开发方向(xiang))

12

28

8226

刘久(jiu)元

星(xing)期二

5-8

5010101

JAVA软(ruan)件开发实(shi)践(jian)

13-15

整周

教学楼(lou)1513

16软(ruan)件3-4班(软(ruan)件开发方向)

12

27

8226

刘久元

星期三

1-4

5010101

JAVA软件开(kai)发实践

13-15

整周

教学(xue)楼1513

16软件(jian)1-2班(ban)(软件开发方向)

12

28

8226

刘久(jiu)元(yuan)

星(xing)期三

5-8

5010101

JAVA软件开(kai)发实践(jian)

13-15

整周(zhou)

教学楼1513

16软件3-4班(软件(jian)开发方向)

12

27

8226

刘久元

星期四

1-4

5010101

JAVA软件(jian)开发实践

13.15

整周

教(jiao)学楼1513

16软件1-2班(软(ruan)件开(kai)发(fa)方向)

8

28

8226

刘久(jiu)元

星期四(si)

5-8

5010101

JAVA软件开发实践

13.15

整周

教学楼1513

16软件3-4班(软件(jian)开(kai)发(fa)方向)

8

27

0315

刘丽艳

星期三(san)

1-2

2010030

C语言(yan)编程(cheng)

1-8.10-17

整周(zhou)

教学楼1210

18电子1-4

32

110

0315

刘丽艳

星期五

1-2

2010030

C语言编(bian)程

13.15-17

整周

教学楼1212

18电子1-4

8

110

0315

刘丽艳

星期二

1-2

2010080

数(shu)据结构

1-8.10-17

整周

教学楼(lou)1211

18数据(ju)结构3班(18软(ruan)件1-6班)

32

128

0315

刘(liu)丽(li)艳

星期三

5-8

2010080

数据结构

7.12.18

整周

实验楼301机房

18数(shu)据结构3班(ban)1组(18软(ruan)件(jian)1-3班)

12

61

0315

刘丽艳

星期四

5-6

2010080

数据结(jie)构

6-17

整周

教学(xue)楼1211

18数据结构3班(18软件1-6班)

24

128

0315

刘丽艳(yan)

星期五

5-8

2010080

数据结构(gou)

7.12.17

整周(zhou)

实验楼305机房

18数(shu)据结构32组(zu)(18软件4-6班)

12

67

0215

吕(lv)海东

星期三

1-2

3011000

Spring框架技术

12.16

整周(zhou)

教(jiao)学楼1505

16软(ruan)件1-4班(软件开发方向(xiang))

4

55

0215

吕(lv)海(hai)东

星期三

7-8

3011000

Spring框架技术

6-8.10-12.16-18

整周

教学楼1511

16计算机3-4

18

47

0215

吕海(hai)东

星期四

1-2

3011000

Spring框架技术

14

整周

教学楼1513

16软件(jian)3-4班(ban)(软(ruan)件开发方向)

2

27

0215

吕海(hai)东

星(xing)期四

3-4

3011000

Spring框(kuang)架(jia)技术

6-12.14.16-17

整周

教学(xue)楼1505

16软件1-4班(ban)(软(ruan)件开(kai)发方向)

20

55

0215

吕(lv)海东

星期四

5-6

3011000

Spring框架技术

14.16.17

整(zheng)周

教学楼1511

16计算机(ji)3-4

6

47

0215

吕海东

星期五

1-2

3011000

Spring框(kuang)架技(ji)术

6-13.15-17

整(zheng)周

教学楼1513

16软件3-4班(软件开发方向)

22

27

0215

吕海东

星期一

1-2

3011000

Spring框架技术

6-17

整(zheng)周

教学楼1505

16计算机(ji)1-4

24

99

0215

吕海东

星期一

5-6

3011000

Spring框架(jia)技(ji)术

7-18

整周(zhou)

教学楼(lou)1511

16计算机1-2

24

52

0215

吕海(hai)东

星期一

7-8

3011000

Spring框架技术

7-18

整周(zhou)

教学楼1513

16软件1-2班(ban)(软件开发方向)

24

28

0215

吕海东

星期三

1-2

3011210

Hibernate+MyBatis

1-8.10-11

整周

教学楼1505

16计(ji)算机(ji)1-4

20

99

0215

吕海(hai)东

星期三(san)

5-6

3011210

Hibernate+MyBatis

1-8.10

整周

教学(xue)楼1511

16计算机3-4班(ban)

18

47

0215

吕海东(dong)

星期(qi)四

1-2

3011210

Hibernate+MyBatis

1-9

整周

教学(xue)楼1505

16软件1-4班(软件(jian)开发方向)

18

55

0215

吕海东

星期四

3-4

3011210

Hibernate+MyBatis

1-3

整周

教学楼1511

16计算机1-2

6

52

0215

吕海(hai)东

星(xing)期四

5-6

3011210

Hibernate+MyBatis

1-10

整周(zhou)

教学楼1511

16软件1-2班(软件开发方向)

20

28

0215

吕(lv)海(hai)东

星期四

7-8

3011210

Hibernate+MyBatis

1-10

整周

教学楼1511

16软(ruan)件3-4班(软件开发方向)

20

27

0215

吕海(hai)东(dong)

星期(qi)五(wu)

1-2

3011210

Hibernate+MyBatis

1-4

整周

教学(xue)楼1511

16计算机1-2

8

52

0215

吕(lv)海东

星期五

5-6

3011210

Hibernate+MyBatis

6-10

整(zheng)周

教学楼1511

16计(ji)算(suan)机1-2

10

52

0215

吕海(hai)东(dong)

星期一(yi)

1-2

3011210

Hibernate+MyBatis

1-2

整周(zhou)

教学(xue)楼1505

16计算机1-4

4

99

0215

吕(lv)海东

星期一

1-2

3011210

Hibernate+MyBatis

3-5

整周(zhou)

教学楼1511

16计算机3-4

6

47

0215

吕海(hai)东

星期一

5-6

3011210

Hibernate+MyBatis

1-3

整周

教(jiao)学楼1505

16软件1-4班(软件开发(fa)方向)

6

55

0215

吕海东

星(xing)期一

5-6

3011210

Hibernate+MyBatis

5.6

整周

教学楼1511

16软件3-4班(ban)(软件开发方向(xiang))

4

27

0215

吕海东

星(xing)期一

7-8

3011210

Hibernate+MyBatis

5.6

整周(zhou)

教学楼(lou)1511

16软件1-2班(软(ruan)件(jian)开发方向)

4

28

0386

石磊

星期(qi)二

5-7

2010112

计算(suan)机网(wang)络

3-7.11-17

整周

实验楼1002

18软件工(gong)程2

21

27

0386

石磊

星期三(san)

5-7

2010112

计(ji)算机(ji)网络

6

整周(zhou)

实(shi)验楼1002

18软(ruan)件工(gong)程2班(ban)

3

27

0386

石磊

星期三

5-7

2010112

计算机网络

5

整周

实(shi)验楼1002

18软件工(gong)程3

3

27

0386

石磊

星期三(san)

5-7

2010112

计(ji)算机网(wang)络

13.16

整周

实验楼1002

18软件工程4

6

26

0386

石(shi)磊(lei)

星(xing)期四

5-6

2010112

计算机网络

1.2

整周

教学楼1305

18软件1-4

4

109

0386

石磊

星期五

3-4

2010112

计算机(ji)网络

2-12

双周

实(shi)验楼1002

18软件工程4

12

26

0386

石磊

星(xing)期五

5-7

2010112

计(ji)算机网络

12

整(zheng)周(zhou)

实验楼1002

18软(ruan)件工程1

3

29

0386

石磊(lei)

星期五

5-7

2010112

计算机网(wang)络

3.7-17

单周(zhou)

实(shi)验楼1002

18软件工程3

21

27

0386

石(shi)磊

星期一

3-4

2010112

计算机网络

1-18

整周

教学楼1406

18软件1-4

36

109

0386

石磊

星期(qi)一

5-7

2010112

计算机网络

5-17

单周(zhou)

实验楼1002

18软件工程(cheng)1

21

29

0386

石磊

星期二(er)

1-2

3010290

网络管(guan)理和(he)安全

1-5.7.10-11.13-14.16-17

整周

教学(xue)楼2413

16网络1-2班(网络安全方向(xiang))

24

23

0386

石磊(lei)

星期二

1-4

3010290

网络管理(li)和(he)安全

6.8.12.15.18

整周(zhou)

实(shi)验(yan)楼1106.

16网(wang)络1-2班(网络安全方向)

20

23

0386

石磊

星(xing)期三

5-8

3010290

网络管理和安全

11

整周(zhou)

实验楼1106.

16网络1-2班(网(wang)络安全方向(xiang))

4

23

0386

石(shi)磊

星期三(san)

1-2

3010750

企业IT环境架构设计(ji)

1-8.10-13

整(zheng)周

教学楼1411

16网络1-2班(网络安(an)全方向)

24

23

0386

石磊

星期三

3-4

3010750

企(qi)业IT环境架构(gou)设(she)计(ji)

5-8.10-17

整周

实验楼(lou)1002

16网(wang)络1-2班(网络安全(quan)方向)

24

23

0386

石磊

星期二

5-8

5010080

服务器配(pei)置(zhi)与管理实(shi)践

4

整(zheng)周

实验楼1002

16网络2

4

28

0386

石磊

星期三(san)

5-8

5010080

服务器配(pei)置与管理实(shi)践

1-4

整周

实验楼1002

16网络(luo)1

16

28

0386

石磊

星期一

5-8

5010080

服务器配置与管理实践

1-3

整周

实验楼1002

16网络2

12

28

0087

肖大(da)薇

星期二

1-3

2010230

计算机组成原理

14-17

整周(zhou)

实验(yan)楼905

17网络2

12

28

0087

肖大薇

星(xing)期三

3-4

2010230

计算机组成原理(li)

1-8.10-16

整周

教(jiao)学楼1205

17网络(luo)1-2

30

56

0087

肖大薇(wei)

星期五

1-2

2010230

计算机组成原理

1-4.6-13.15

整周

教学楼1205

17网络1-2班(ban)

26

56

0087

肖大(da)薇

星期一

5-7

2010230

计算机(ji)组成原理

14-17

整周

实验楼905

17网络(luo)1班(ban)

12

28

0087

肖大薇

星期二

1-2

3010270

嵌入式系统应(ying)用开发(fa)

1-8

整周

教(jiao)学楼2501

16计(ji)算机1-4班(ban)(嵌入式系统方向(xiang))

16

46

0087

肖大薇

星期(qi)三

5-7

3010270

嵌入(ru)式(shi)系统(tong)应用开发

5-8.10-13

整周

实验楼1101.

16计算机1-2班(嵌入式系统(tong)方向(xiang))

24

22

0087

肖大薇

星期四

5-7

3010270

嵌(qian)入式系统应用开发

5-12

整周

实验(yan)楼1101.

16计算机3-4班(嵌入式系统(tong)方向(xiang))

24

24

0087

肖大(da)薇

星期四

5-7

3010780

单片(pian)机系统及(ji)应用

16.17

整周(zhou)

实验楼(lou)905

16网络2

6

28

0087

肖大薇(wei)

星期一

3-4

3010780

单(dan)片机(ji)系统及应用

8.9.11.13-15

整周

实验楼905

16网络(luo)2

12

28

0087

肖大薇

星期三(san)

5-8

5010201

单片机(ji)实践

1.3

整周

实(shi)验楼905

16计算机1

8

26

0087

肖(xiao)大薇

星期四

5-8

5010201

单(dan)片机(ji)实践

1.3

整周

实(shi)验楼905

16计算机3

8

23

0087

肖(xiao)大薇

星期五(wu)

5-8

5010201

单(dan)片机实践

1.3

整周

实验楼905

16计算机3

8

23

0087

肖大薇

星期(qi)一

5-8

5010201

单片机实(shi)践(jian)

1.3

整周

实验(yan)楼905

16计算机1

8

26

0503

肖建良

星期二

3-4

2010361

网(wang)络互联(lian)技术(shu)

1-8.10-13

整周

教学楼1205

17网络1-2

24

56

0503

肖建良

星期(qi)二

5-7

2010361

网络互联技术

8-14

双(shuang)周

实验楼1002

17网络1

12

28

0503

肖建良

星(xing)期三

5-7

2010361

网络互联技术(shu)

8-14

双周

实验(yan)楼(lou)1002

17网络2班(ban)

12

28

0503

肖建良(liang)

星(xing)期二(er)

9-11

2020372

工业控制网络技术(shu)

11.12

整周

实验楼1005

16自(zi)动化4班(ban)A

6

14

0503

肖建良

星(xing)期二

9-11

2020372

工业控制网络技(ji)术

8.10

整周

实验楼1007

16自动化4A

6

14

0503

肖建(jian)良

星(xing)期三(san)

1-2

2020372

工业控制网(wang)络技术

1-8.10-13

整周

教(jiao)学楼(lou)1212

16自动化1-4

24

120

0503

肖建良(liang)

星期三(san)

5-7

2020372

工业(ye)控制网络技术

11.13

整(zheng)周(zhou)

实(shi)验楼1005

16自动(dong)化4B

6

14

0503

肖建(jian)良(liang)

星期三

5-7

2020372

工业控(kong)制网络(luo)技术(shu)

6.7

整周

实验(yan)楼(lou)1007

16自动化(hua)4B

6

14

0503

肖建良

星期三

9-11

2020372

工业控制(zhi)网络(luo)技术

11.13

整周(zhou)

实验楼1005

16自动化2A

6

15

0503

肖建良

星期三(san)

9-11

2020372

工业(ye)控制(zhi)网络技术

6.7

整周

实验楼1007

16自(zi)动化2A

6

15

0503

肖建良(liang)

星期三

9-11

2020372

工业控制网络技术

8.10

整周

实验楼1007

16自动化2B

6

14

0503

肖建良

星期三(san)

9-11

2020372

工(gong)业控制网络技术

12.14

整周(zhou)

实验(yan)楼1005

16自动化2B

6

14

0503

肖建良

星期(qi)四

9-11

2020372

工业控制网(wang)络技术

7.9

整周

实验楼1007

16自(zi)动化(hua)3A

6

16

0503

肖建良

星期四

9-11

2020372

工(gong)业控制网络(luo)技(ji)术

11.13

单周

实验楼(lou)1005

16自(zi)动化3班(ban)A

6

16

0503

肖建良

星(xing)期四

9-11

2020372

工(gong)业控制网络技术

12.14

整周

实(shi)验楼(lou)1005

16自动化3B

6

15

0503

肖建(jian)良

星期四(si)

9-11

2020372

工(gong)业控制(zhi)网络技术

8.10

整周

实验楼(lou)1007

16自(zi)动化3B

6

15

0503

肖建(jian)良

星期(qi)一

9-11

2020372

工业控制网络技术(shu)

11.13

整周

实验楼1005

16自动化1A

6

16

0503

肖建良

星期(qi)一

9-11

2020372

工业控制网络(luo)技术

7.9

整周

实验楼1007

16自动(dong)化1A

6

16

0503

肖建(jian)良

星期(qi)一

9-11

2020372

工业控制网络技(ji)术

8.10

整周

实验楼(lou)1007

16自动(dong)化(hua)1B

6

16

0503

肖建良(liang)

星期一

9-11

2020372

工(gong)业控(kong)制网络技术

12.14

整周

实验楼1005

16自动化(hua)1班(ban)B

6

16

0503

肖建良(liang)

星(xing)期二

9-12

3010061

网(wang)络安(an)全基础

14

整周

实验楼1002

16计算机1

4

26

0503

肖建良(liang)

星期二

9-12

3010061

网络(luo)安(an)全基础

13.15

单周(zhou)

实(shi)验楼1002

16计算机(ji)2

8

26

0503

肖(xiao)建良

星期四(si)

5-8

3010061

网络(luo)安(an)全基础(chu)

4-12

双(shuang)周

实验楼(lou)1002

16计算机1班(ban)

20

26

0503

肖(xiao)建(jian)良

星期四

5-8

3010061

网络安(an)全基础(chu)

5-11

单周

实(shi)验(yan)楼1002

16计算机2

16

26

0503

肖(xiao)建(jian)良(liang)

星期(qi)四

5-8

3010061

网络(luo)安全基础

13.15

整周

实验楼1002

16计(ji)算机3

8

23

0503

肖建良

星期五(wu)

3-4

3010061

网络(luo)安全(quan)基础(chu)

1-4.6-9.11.13.15.17

整周

教学楼(lou)1505

16计算机1-4

24

99

0503

肖建良

星期(qi)五(wu)

5-8

3010061

网络安(an)全基(ji)础

4-10

双周

实验楼1002

16计算(suan)机3班(ban)

16

23

0503

肖建良

星期(qi)一

5-8

3010061

网(wang)络安(an)全基础

4-14

双周(zhou)

实验(yan)楼1002

16计(ji)算(suan)机4

24

23

0503

肖建(jian)良

星期二

1-2

3040291

智能建筑(zhu)技术

1-8.10-17

整周

教学楼1306

16工程(cheng)1-2

32

56

0503

肖建(jian)良(liang)

星期四

1-2

3040291

智能建筑技术

11-13

整周

教学楼(lou)1306

16工程1-2

6

56

0503

肖建良(liang)

星期五

5-6

3040291

智能建筑技术(shu)

1-3.7-9.13

单周

教学楼(lou)1306

16工程(cheng)1-2

10

56

0554

杨俊生

星期二

1-2

2010300

Oracle数据库(ku)

1-4

整周

实(shi)验(yan)楼302机房

16软件1-2

8

61

0554

杨俊生

星(xing)期二

3-4

2010300

Oracle数据(ju)库

10.11

整周

教学楼1209

16软件1-4

4

123

0554

杨(yang)俊生

星期(qi)三

3-4

2010300

Oracle数据(ju)库

5-8.10-18

整周

实(shi)验楼302机(ji)房

16软(ruan)件3-4班(ban)

26

62

0554

杨俊生

星期三

5-6

2010300

Oracle数据库

5-8.10-18

整周

实(shi)验楼(lou)302机房

16软件1-2

26

61

0554

杨俊(jun)生

星期三

7-8

2010300

Oracle数据库

1-4

整周

实验楼301机房

16软件3-4班(ban)

8

62

0554

杨俊生

星期(qi)一

3-4

2010300

Oracle数据库

1-7.9.11-16

整周(zhou)

教学楼(lou)1209

16软(ruan)件1-4

28

123

0554

杨俊生

星期一

5-6

2010300

Oracle数据库

17

整周

实验(yan)楼302机房

16软件(jian)1-2

2

61

0554

杨(yang)俊生

星期一

5-6

2010300

Oracle数据库

7

整周

实(shi)验楼302机房(fang)

16软件3-4

2

62

0554

杨俊生

星(xing)期(qi)二

5-7

2010330

Linux系(xi)统管理

3-7.11-17

单周

实验楼1112

16软件(jian)2班(ban)

21

31

0554

杨俊生

星期二

5-7

2010330

Linux系(xi)统管(guan)理

14

整周

实验楼1112

16软件(jian)2

3

31

0554

杨(yang)俊(jun)生

星(xing)期二

5-7

3010030

Linux系(xi)统(tong)管理

6

整周

实(shi)验楼(lou)1112

16网络2班(ban)

3

28

0554

杨俊生

星期一

5-7

3010030

Linux系统(tong)管理

6-18

双周

实验楼1112

16网络2

21

28

0554

杨俊生

星期二

5-8

5010051

JAVA编程实(shi)践

2.4

整周

教学楼1511

17软件4

8

31

0554

杨俊生

星期二(er)

9-12

5010051

JAVA编(bian)程实践(jian)

1.6

整周

教学楼1511

17软件(jian)4

8

31

0554

杨俊生

星期三

1-4

5010051

JAVA编程(cheng)实践

1.2.4

整周

教学楼1511

17软(ruan)件2

12

29

0554

杨俊生(sheng)

星期三(san)

9-12

5010051

JAVA编程实践

6

整周

教学楼1511

17软件(jian)2

4

29

0554

杨俊生

星(xing)期一(yi)

5-8

5010051

JAVA编程实践

1.2.4

整周

教学楼(lou)1511

17软(ruan)件(jian)3

12

32

0554

杨(yang)俊(jun)生(sheng)

星期(qi)一

9-12

5010051

JAVA编程实(shi)践

6

整周

教学楼1511

17软件3

4

32

0092

张程

星期(qi)三

3-4

2010042

C++程(cheng)序设计

1-8.10-17

整周

教学楼2501

18数技(ji)1-2班(ban)

32

58

0092

张程

星期(qi)三(san)

5-6

2010042

C++程序设计

2.3-6.8.10.11.13-16

整(zheng)周

实验楼(lou)201机房

18数技1-2班(ban)

24

58

0092

张程

星期二

1-2

2010080

数据结(jie)构

1-8.10-17

整周

教学楼(lou)1410

18数据(ju)结构118计算机、软(ruan)件、网(wang)络(luo)、数技)

32

96

0092

张程

星期三(san)

5-8

2010080

数据结构

7.12.18

整周

实验楼205机房

18数据结构(gou)118软件(jian)、网络)

12

45

0092

张程

星(xing)期四

5-6

2010080

数据结构

6-17

整周

教学楼1410

18数据结构(gou)118计(ji)算机、软件、网络、数技)

24

96

0092

张程

星期五

5-8

2010080

数据结构(gou)

7.12.17

整周

实验楼205机房(fang)

18数(shu)据结构1班(ban)18计算机、数技)

12

51

0092

张程

星期五

5-8

5010030

C++编程实践(jian)

1-4

整周

实验楼(lou)201机房

17数(shu)技1班(ban)

16

30

0092

张程

星期五

5-8

5010030

C++编程实(shi)践

8-11

整周

实验(yan)楼201机房

17数技2

16

28

0552

张金波

星期(qi)二

1-2

2010320

Web技术基础

1-8

整周(zhou)

教学楼1209

17软件1-4

16

123

0552

张金波

星期(qi)三

5-6

2010320

Web技术基(ji)础(chu)

2-5

整周

实(shi)验楼308

17软件3-4

8

62

0552

张金波

星期(qi)三

5-8

2010320

Web技术基础

6-8.10-16

整周

实(shi)验(yan)楼308

17软件(jian)3-4

40

62

0552

张金波