bob体彩

bob体彩
当前位置: bob体彩>>信(xin)息(xi)公开>>课表展示>>正(zheng)文
外国语学院课表
时间:2019年03月25日    作者:     

工号

教师

星期(qi)

节(jie)次

课程编(bian)号

课(ke)程名称

上课周

周类(lei)型

教室

上(shang)课对(dui)象

学时

学(xue)生数(shu)

0578

Hahn  Carlisle

星(xing)期二

1-2

3050150

英语演讲及辩论

1-8.10-17

整周

实(shi)验楼(lou)304机房

16英语4A

32

26

0578

Hahn  Carlisle

星期三

3-4

3050150

英(ying)语演讲(jiang)及辩(bian)论(lun)

1-8.10-17

整周

实验(yan)楼304机(ji)房

16英语4B

32

26

0578

Hahn  Carlisle

星期四

3-4

3050150

英语演讲及辩论

1-16

整周

实验(yan)楼304机房

16英(ying)语3班(ban)B

32

25

0578

Hahn  Carlisle

星期一

3-4

3050150

英语演讲及辩(bian)论

1-16

整周

实验楼304机房

16英语3班(ban)A

32

25

0578

Hahn  Carlisle

星期二

3-4

5050021

专业综(zong)合技能实践

1-8.10-17

整周

实验(yan)楼304机房

16英语3

32

25

0578

Hahn  Carlisle

星(xing)期三

5-6

5050021

专业综合技能实践

1-8.10-17

整周(zhou)

实验楼304机房

16英语2

32

25

0578

Hahn  Carlisle

星期四

1-2

5050021

专业综(zong)合技能实践

1-16

整周

实验楼304机房(fang)

16英语1

32

25

0578

Hahn  Carlisle

星期一(yi)

5-6

5050021

专业综合技能实(shi)践

1-16

整周

实(shi)验楼304机(ji)房

16英语4

32

26

0909

Michael  Jon

星期二(er)

5-6

2050150

英语口语(二)

14

整(zheng)周

教学楼(lou)1507

18英语2B

2

13

0909

Michael  Jon

星期五

1-2

2050150

英语(yu)口语(yu)(二)

1-4.6-13.15-17

整周

教(jiao)学楼1507

18英语(yu)1B

30

14

0909

Michael  Jon

星期(qi)五(wu)

3-4

2050150

英语口语(二)

1-4.6-13.15-17

整周

教学楼1507

18英语2B

30

13

0909

Michael  Jon

星期一

1-2

2050150

英语(yu)口语(yu)(二(er))

17

整周

教(jiao)学(xue)楼1507

18英语(yu)1B组(zu)

2

14

0909

Michael  Jon

星期二

1-2

2050170

英语口语(四)

1-8.10-17

整周

教学楼1507

17英(ying)语2A

32

12

0909

Michael  Jon

星期三(san)

3-4

2050170

英(ying)语口语(四)

1-8.10-17

整周

教学楼1507

17英语1A组(zu)

32

11

0909

Michael  Jon

星(xing)期一

1-2

2050170

英语口语(四)

1-16

整周

教学(xue)楼1507

17英语4A

32

11

0909

Michael  Jon

星期一(yi)

5-6

2050170

英语(yu)口语(yu)(四)

1-16

整(zheng)周(zhou)

教学(xue)楼1507

17英(ying)语3A

32

13

0909

Michael  Jon

星期三

1-2

3050150

英语演(yan)讲及辩论

1-8.10-17

整周

实(shi)验楼(lou)810语音室

16英语2班(ban)B

32

25

0909

Michael  Jon

星期一

3-4

3050150

英语(yu)演讲及辩论

1-16

整周

教学楼(lou)2413

16英语2班(ban)A

32

25

0850

Sharon

星期(qi)二

5-6

2050150

英语(yu)口语(yu)(二)

14

整(zheng)周

教学(xue)楼1509

18英语2A组(zu)

2

14

0850

Sharon

星期五

1-2

2050150

英语(yu)口语(yu)(二)

1-4.6-13.15-17

整周

教学楼1509

18英语1A

30

14

0850

Sharon

星期五

3-4

2050150

英语(yu)口语(yu)(二)

1-4.6-13.15-17

整(zheng)周

教学楼1509

18英语2A组(zu)

30

14

0850

Sharon

星期一

1-2

2050150

英语口语(二(er))

17

整周

教学楼(lou)1509

18英语1A组(zu)

2

14

0850

Sharon

星期二(er)

1-2

2050170

英语口语(四(si))

1-8.10-17

整周

教学楼1509

17英语2B

32

12

0850

Sharon

星期(qi)三

3-4

2050170

英语(yu)口语(yu)(四)

1-8.10-17

整周

教学楼1509

17英语1B

32

11

0850

Sharon

星期一

1-2

2050170

英语(yu)口语(yu)(四(si))

1-16

整(zheng)周

教学楼1509

17英语4B

32

11

0850

Sharon

星期一

5-6

2050170

英(ying)语(yu)口语(yu)(四)

1-16

整(zheng)周

教学楼1509

17英语3B

32

12

0850

Sharon

星期(qi)三

5-6

3050150

英语(yu)演讲及辩论

1-8.10-17

整(zheng)周

教学楼2412

16英(ying)语1B

32

25

0850

Sharon

星期(qi)一

3-4

3050150

英语演讲及辩论

1-16

整周

教学楼2412

16英语1A

32

25

0850

Sharon

星期三

9-11

3052050

商务英语

1-5

整(zheng)周

教学楼2314

商务英语(yu)1

15

200

8210

陈(chen)芳芳

星期二(er)

1-2

1050020

综合(he)英语(yu)(二(er))

1-8.10-17

整周

教学楼2608

18综(zong)英25班(ban)(自动化(hua)3-4班)

32

38

8210

陈(chen)芳(fang)芳(fang)

星期四

3-4

1050020

综合英(ying)语(二)

1-15

单周

教学楼2403

18综英25班(自动化3-4班)

16

38

8210

陈(chen)芳芳

星期四

3-4

1050020

综合英(ying)语(二)

2-16

双周

实验(yan)楼408语音(yin)室

18综英25班(自动化3-4班)

16

38

8210

陈(chen)芳芳

星期四

1-2

2050261

英语基(ji)础写(xie)作(二)

1-8

整周

教学(xue)楼(lou)2404

17英语(yu)1班(ban)

16

22

8210

陈芳(fang)芳(fang)

星期四

5-6

2050261

英语(yu)基础写作(二)

1-8

整(zheng)周

教学楼2404

17英语3

16

25

0445

陈(chen)琳

星期三(san)

3-4

1050020

综合英语(二)

1-7.11-17

单周

教学楼2407

18综英15(信(xin)管2-3班、物流1-3班)

16

37

0445

陈琳

星期三(san)

3-4

1050020

综(zong)合英语(二(er))

2-16

双(shuang)周

实验楼211语音(yin)室

18综(zong)英15(信管2-3班、物流(liu)1-3班)

16

37

0445

陈琳

星期四(si)

1-2

1050020

综合英语(二(er))

1-15

单周

教学楼2303

18综英(ying)4班(ban)(计算机1-2班)

16

44

0445

陈琳

星期四(si)

1-2

1050020

综合英(ying)语(二(er))

2-16

双周

实验楼209语音室

18综英(ying)4班(ban)(计算机1-2班)

16

44

0445

陈琳

星期一

1-2

1050020

综(zong)合英语(二(er))

1-16

整(zheng)周(zhou)

教(jiao)学楼2405

18综(zong)英4班(计算机(ji)1-2班)

32

44

0445

陈琳

星期一

3-4

1050020

综合英(ying)语(二)

1-16

整周

教学楼2407

18综(zong)英15(信管2-3班、物流1-3班)

32

37

0445

陈琳

星(xing)期(qi)三

5-6

2050201

高级英语(二)

5

整周

教学楼(lou)1404

16英语3

2

25

0445

陈琳

星期四

3-4

2050201

高级英语(二)

1-16

整(zheng)周(zhou)

教学楼2301

16英语(yu)1

32

25

0445

陈琳

星期五

3-4

2050201

高级(ji)英语(二)

1-4.6-13.15-17

整(zheng)周

教学楼(lou)1611

16英语3

30

25

0445

陈琳

星期一

5-6

2050261

英语基(ji)础写作(zuo)(二)

1-8

整周

教学(xue)楼1611

17英(ying)语4

16

22

0445

陈琳(lin)

星期(qi)四

1-2

2050310

英(ying)语高(gao)级写作

17

整(zheng)周

教(jiao)学楼2404

16英语4

2

26

0445

陈琳

星期五

1-2

2050310

英语高级写作(zuo)

1-4.6-13.15-17

整(zheng)周(zhou)

教学楼2404

16英语4

30

26

0445

陈琳

星期四

5-6

3050180

译作赏析

1-17

单周

教学(xue)楼2307

16英语1-4班(英语翻译方向)

18

29

0445

陈琳

星期(qi)五(wu)

5-6

3050180

译作赏析

1-4.6-13.15-17

整(zheng)周

教(jiao)学楼2307

16英(ying)语1-4班(英语翻译方向)

30

29

0486

陈知武

星期三

1-2

2055110

日(ri)语会话A(一(yi))

1-8.10-17

整周

实验(yan)楼(lou)817语(yu)音室

18日语1A组(zu)

32

15

0486

陈(chen)知(zhi)武

星期二

5-6

2055150

高级(ji)日(ri)语(二)

1-8.10-17

整周

教学楼2412

16日(ri)语4

32

26

0486

陈知武

星期四(si)

3-4

2055150

高级(ji)日语(二)

1-16

整周

教(jiao)学楼2313

16日语4

32

26

0486

陈知武

星期一(yi)

3-4

2055221

日语口译(二)

1-16

整周

实验楼408语(yu)音室

16日语4A组(zu)

32

13

0486

陈知武

星(xing)期二

3-4

3055090

国际贸易实务B

1-8.10-17

整周

教学楼(lou)1412

16日语1-4班(商(shang)务日语方(fang)向)

32

51

0486

陈知武

星期四

5-6

3055090

国际贸易(yi)实务(wu)B

1-15

单周

教学楼1412

16日语(yu)1-4班(ban)(商务日语方(fang)向(xiang))

16

51

0486

陈知武

星期三

5-6

3055110

日本文化与礼(li)仪

1-8.10-17

整(zheng)周

教学(xue)楼2312

16日语(yu)2

32

28

0486

陈知武

星期三

9-11

3057011

初级日语(一)

1-4

整周

教学楼2514

初级(ji)日语(一)1

12

200

0486

陈知武(wu)

星期一(yi)

9-11

3057011

初级日语(yu)(一)

1-12

整周

教学(xue)楼2514

初级日语(一)1

36

200

0651

陈(chen)钟善

星期二(er)

5-6

1055050

日语(一(yi))

1-8.10-17

整周(zhou)

教学楼(lou)2406

18英语1

32

28

0651

陈钟善

星(xing)期(qi)四(si)

1-2

1055050

日语(一)

1-16

整周

教学楼(lou)2406

18英语1

32

28

0651

陈钟善

星期五

3-4

1055070

日语(三)

1-4.6-13.15-17

整周

教学楼2301

17英语(yu)1

30

26

0651

陈钟善

星期一

5-6

1055070

日语(三)

1-17

整周(zhou)

教学(xue)楼2301

17英语1

34

26

0651

陈(chen)钟善

星期四(si)

3-4

2055221

日语口译(二(er))

1-16

整周

实(shi)验楼808语音室(shi)

16日(ri)语1A

32

13

8006

崔(cui)健潇

星期二

5-7

3050120

国际贸易实务

1-8.10-17

整周(zhou)

教学(xue)楼(lou)2303

16英语(yu)1-4班(商务英(ying)语方向)

48

47

0894

嶋川(chuan)佳子

星期(qi)二

7-8

2055130

日(ri)语会(hui)话(三(san))

3

整周

实验楼808语音室

17日语(yu)1

2

22

0894

嶋川佳子

星期(qi)二

7-8

2055130

日语会话(hua)(三)

4

整周

实(shi)验楼(lou)817语音室

17日(ri)语3

2

25

0894

嶋川佳子

星期二

7-8

2055130

日语会话(三)

5.6

整周

教学楼2407

17日语4

4

22

0894

嶋川(chuan)佳子

星期三

1-2

2055130

日语(yu)会话(三)

2-8.10-17

整周

教学(xue)楼2312

17日语2

30

24

0894

嶋川佳(jia)子

星(xing)期三

3-4

2055130

日语会(hui)话(三)

2-8.10-17

整周

实验楼817语音室

17日语(yu)3

30

25

0894

嶋(dao)川佳子

星期三(san)

5-6

2055130

日语会(hui)话(三(san))

2-16

双周

实(shi)验(yan)楼810语音室

17日语1班(ban)

16

22

0894

嶋川佳子

星期三

5-6

2055130

日语会(hui)话(三)

3-7.11-17

单周(zhou)

教学(xue)楼2407

17日语4

14

22

0894

嶋川(chuan)佳子

星期四(si)

1-2

2055130

日语会话(三)

17

整周(zhou)

实(shi)验楼808语音室(shi)

17日语1

2

22

0894

嶋川佳子

星期(qi)四

3-4

2055130

日语会话(三)

17

整周(zhou)

教学(xue)楼2407

17日语(yu)4

2

22

0894

嶋川佳子(zi)

星期四

5-6

2055130

日语会话(三)

2-16

双周

实验楼817语(yu)音(yin)室(shi)

17日(ri)语3

16

25

0894

嶋(dao)川佳子

星期五

1-2

2055130

日语会(hui)话(三)

2-4.6-13.15-17

整周

教学楼2407

17日语4班(ban)

28

22

0894

嶋川(chuan)佳(jia)子

星期五

3-4

2055130

日语会话(hua)(三)

2-4.6-13.15-17

整周(zhou)

实(shi)验楼808语音室

17日语1

28

22

0894

嶋川(chuan)佳子

星期五

5-6

2055130

日语会话(三(san))

2-3.7-17

单周

实验楼808语音室(shi)

17日语2

14

24

0894

嶋川佳(jia)子

星期五

5-6

2055130

日语会话(三)

2.4

整周

实(shi)验楼(lou)808语音室

17日语2

4

24

0894

嶋川佳(jia)子(zi)

星期二(er)

5-6

3055390

日语高级(ji)视听说(二)

1-8.10-17

整周

教学楼2313

16日语1-2

32

40

0894

嶋川佳子

星期四

1-2

3055390

日语高级视听(ting)说(二)

2-16

整周(zhou)

实验楼810语(yu)音室(shi)

16日语3-4

30

48

0894

嶋川佳(jia)子(zi)

星期(qi)四

5-6

3055390

日语高级视听(ting)说(二)

17

整周

教学楼2313

16日语(yu)1-2班(ban)

2

40

0894

嶋(dao)川佳子(zi)

星期五

5-6

3055390

日语高级视听说(二)

16

整周(zhou)

实验楼810语音室

16日语(yu)3-4

2

48

0117

狄竞(jing)怡

星期三

1-2

1050040

综合英语(四)

1-7.11-17

单周

实(shi)验楼406语音室

17综英18班(ban)(物流3-4班、公共1班(ban))

16

61

0117

狄竞(jing)怡

星期三(san)

1-2

1050040

综合英语(四)

2-16

双(shuang)周(zhou)

教学楼2301

17综英18班(ban)(物流3-4班、公共(gong)1班)

16

61

0117

狄竞怡

星期三

3-4

1050040

综合英语(四)

1-8.10-18

整周

教(jiao)学楼(lou)1304

17综英29(工程、造(zao)价、营(ying)销)

34

38

0117

狄竞怡

星期四

1-2

1050040

综合英语(yu)(四)

2-16

双周

教学(xue)楼2303

17综(zong)英(ying)6班(ban)(计算机1-2班(ban))

16

43

0117

狄竞怡

星期四

1-2

1050040

综合(he)英语(yu)(四)

1-15

单周

实验楼209语音室(shi)

17综英(ying)6班(计算机1-2班)

16

43

0117

狄竞怡

星(xing)期五

3-4

1050040

综(zong)合(he)英语(四(si))

1-3.7-17

单(dan)周

实验楼(lou)208语音室

17综英29(工程、造(zao)价、营(ying)销)

16

38

0117

狄竞怡

星期五

3-4

1050040

综合英语(四(si))

2-12.16

双周

教学楼1304

17综英29(工程、造(zao)价、营销)

14

38

0117

狄(di)竞怡

星(xing)期一

1-2

1050040

综合英语(yu)(四(si))

1-16

整(zheng)周

教(jiao)学楼2303

17综英6班(计算(suan)机(ji)1-2班)

32

43

0117

狄竞怡

星(xing)期一

3-4

1050040

综合英语(yu)(四)

1-16

整周

教学(xue)楼2301

17综英18班(物流3-4班(ban)、公共1班)

32

61

0117

狄竞怡

星期(qi)二

1-2

1050080

英语(四)

1-8.10-17

整周

教学(xue)楼(lou)2306

17英语1(环艺、数(shu)媒(mei))

32

26

0117

狄竞怡

星期四(si)

3-4

1050080

英语(yu)(四)

1-15

单周

实(shi)验楼401语(yu)音室

17英语1班(ban)(环艺、数媒)

16

26

0117

狄竞怡(yi)

星期四

3-4

1050080

英(ying)语(四)

2-16

双周

教(jiao)学(xue)楼2306

17英语1(环(huan)艺、数媒(mei))

16

26

0687

高(gao)薇

星期三(san)

3-4

1050020

综合英语(二)

1-7.11-17

单周(zhou)

教学楼2405

18综英13班(工商(shang)1-2班)

16

40

0687

高(gao)薇

星(xing)期三

3-4

1050020

综合英语(二)

2-16

双周(zhou)

实验(yan)楼209语音室

18综(zong)英13班(工商1-2班)

16

40

0687

高薇(wei)

星期四

1-2

1050020

综合(he)英语(二(er))

1-15

单周

教学楼1611

18综英11班(数技1-2班)

16

40

0687

高薇

星期四(si)

1-2

1050020

综合英语(二)

2-16

双周

实验楼413语音室

18综英11班(数技(ji)1-2班)

16

40

0687

高(gao)薇

星期一

1-2

1050020

综(zong)合英语(二(er))

1-16

整周(zhou)

教学(xue)楼(lou)1611

18综英(ying)11班(数技1-2班)

32

40

0687

高薇(wei)

星期一

3-4

1050020

综(zong)合英语(二)

1-16

整周

教(jiao)学楼2405

18综英13班(工(gong)商1-2班)

32

40

0687

高薇

星期三

5-6

2050130

英语阅读(四)

5

整周

教学楼(lou)1412

17英语4

2

22

0687

高薇

星期四

3-4

2050130

英语阅读(四)

1-16

整周

教学楼1409

17英(ying)语(yu)2

32

24

0687

高(gao)薇

星(xing)期五

3-4

2050130

英语阅读(du)(四(si))

1-4.6-13.15-17

整周

教学楼1412

17英(ying)语4

30

22

0687

高薇

星期四

5-6

3050100

英语(yu)语(yu)言学

1-15

单(dan)周

教(jiao)学楼2304

16英(ying)语1-4班(英语语言文化方向)

16

25

0687

高薇(wei)

星期一

7-8

3050100

英语语言学

1-16

整周

教(jiao)学楼(lou)2304

16英语(yu)1-4班(ban)(英(ying)语语言文(wen)化(hua)方向)

32

25

0227

关丽

星期(qi)二

1-2

1050020

综合英(ying)语(二)

1-8.10-17

整周

教学楼2406

18综(zong)英(ying)22(自动化、电气)

32

53

0227

关丽(li)

星期二(er)

3-4

1050020

综合英(ying)语(二)

18

整周(zhou)

实验(yan)楼208语(yu)音室

18综(zong)英2班(广电、日语)

2

58

0227

关(guan)丽

星期二

3-4

1050020

综合英语(二)

1-8.10-17

整周

教学楼2405

18综英2班(广(guang)电、日语)

32

58

0227

关(guan)丽(li)

星期三(san)

1-2

1050020

综合英语(二)

18

整周

教学楼2306

18综(zong)英32班(测绘1-2班(ban))

2

38

0227

关丽

星期三

1-2

1050020

综合英语(二(er))

1-7.11-17

单周(zhou)

教学(xue)楼2306

18综(zong)英32班(测绘1-2班(ban))

16

38

0227

关丽

星期三(san)

1-2

1050020

综合英语(二)

2-16

双周

实(shi)验(yan)楼401语音室

18综(zong)英(ying)32班(测绘1-2班)

16

38

0227

关丽

星期四

3-4

1050020

综合英语(二)

1-15

单周(zhou)

教学楼1611

18综英22(自(zi)动化、电气)

16

53

0227

关丽

星期四(si)

3-4

1050020

综合英语(二)

2-16

双(shuang)周(zhou)

实(shi)验(yan)楼401语音室

18综英22(自动化、电气(qi))

16

53

0227

关(guan)丽

星期五

1-2

1050020

综(zong)合英(ying)语(二)

2-12.16

双周

实(shi)验楼208语(yu)音室

18综英(ying)2班(ban)(广(guang)电、日(ri)语)

14

58

0227

关丽

星期五

1-2

1050020

综(zong)合英语(二)

1-3.7-17

单周(zhou)

教学楼2303

18综英2班(广电、日语)

16

58

0227

关丽

星期五

3-4

1050020

综合(he)英语(二(er))

1-4.6-13.15-17

整周

教(jiao)学楼2608

18综英(ying)32班(ban)(测绘(hui)1-2班(ban))

30

38

0111

郝可欣

星期(qi)二(er)

3-4

1050040

综(zong)合(he)英语(四)

1-8.10-18

整周(zhou)

教学楼2307

17综英26班(自动(dong)化1-2班)

34

43

0111

郝可欣(xin)

星(xing)期五

1-2

1050040

综合英语(yu)(四)

1-3.7-17

单周

实验(yan)楼406语音室

17综英26班(ban)(自动化1-2班)

16

43

0111

郝(hao)可欣(xin)

星期五

1-2

1050040

综合英语(四(si))

2-12.16

双周

教学楼2307

17综英(ying)26班(自动化1-2班)

14

43

0111

郝(hao)可欣

星期一

5-6

2050310

英语高级写(xie)作(zuo)

1-16

整(zheng)周

教(jiao)学楼2304

16英语1

32

25

0598

胡冬霞(xia)

星期二

1-2

1055070

日语(三)

1-8.10-17

整周

实(shi)验楼808语音(yin)室

17英(ying)语4班(ban)

32

28

0598

胡冬霞

星期四

1-2

1055070

日语(三(san))

1-16

整周

教学(xue)楼1613

17英语(yu)4

32

28

0598

胡冬霞

星期三(san)

1-2

2055150

高级日语(二(er))

1-8.10-17

整周

教学楼2407

16日语3班(ban)

32

27

0598

胡冬(dong)霞

星(xing)期(qi)一

3-4

2055150

高级日语(二)

1-16

整周

教学楼2312

16日语3

32

27

0598

胡冬霞

星(xing)期一

1-2

2055221

日语口(kou)译(yi)(二)

1-16

整(zheng)周

实验(yan)楼211语音室

16日语2B

32

14

0598

胡冬霞

星期三

3-4

2055330

日(ri)语语法(fa)(二)

1-8.10-17

整周

教学楼2412

17日语1

32

22

0598

胡冬霞

星期二

3-4

3055340

日汉口译实务(wu)

1-8.10-17

整周

实验楼409语音(yin)室

16日语1-4班(日语翻译方向)

32

33

0598

胡冬(dong)霞

星(xing)期四(si)

5-6

3055340

日汉口(kou)译实务

1-15

单周

实验(yan)楼409语音室

16日语(yu)1-4班(日(ri)语翻译方向)

16

33

0598

胡冬霞

星期二

5-6

5055100

日语专业基础技(ji)能(neng)实践II

4-8.10-12

整周(zhou)

教学(xue)楼2305

17日(ri)语1

16

22

0598

胡冬霞

星期三(san)

7-8

5055130

日(ri)语专业综合技能(neng)实践

1-8

整周

教学楼2303

16日语4班(ban)

16

26

0118

胡竞

星(xing)期二(er)

1-2

1050020

综(zong)合(he)英(ying)语(yu)(二)

1-8.10-17

整周

教学楼2407

18综英24班(自动化1-2班)

32

40

0118

胡竞

星(xing)期三

3-4

1050020

综合英语(二)

2-16

双周(zhou)

实验楼210语音室

18综英14班(公共(gong)1班、营销(xiao)1班)

16

42

0118

胡竞

星期三

3-4

1050020

综合英语(二(er))

1-7.11-17

单周(zhou)

教(jiao)学楼2406

18综英14班(公共1班、营销1班)

16

42

0118

胡竞

星(xing)期四

1-2

1050020

综合英语(二)

1-15

单周(zhou)

教学楼1304

18综英3(计算机、网络)

16

43

0118

胡竞

星期四

1-2

1050020

综合英语(二)

2-16

双周

实验楼208语音室

18综英3(计(ji)算机、网(wang)络)

16

43

0118

胡竞

星期四

3-4

1050020

综合(he)英语(二)

1-15

单周

教(jiao)学(xue)楼2404

18综英(ying)24班(自(zi)动化1-2班)

16

40

0118

胡竞

星期(qi)四

3-4

1050020

综合英语(yu)(二)

2-16

双周

实验(yan)楼(lou)406语音室

18综英24班(自动化(hua)1-2班)

16

40

0118

胡竞

星期一

1-2

1050020

综合(he)英语(二(er))

1-16

整周

教学楼2404

18综英3班(ban)(计算机、网(wang)络(luo))

32

43

0118

胡竞

星期(qi)一(yi)

3-4

1050020

综(zong)合英(ying)语(二)

1-16

整周

教学(xue)楼2406

18综英14班(公(gong)共1班、营(ying)销(xiao)1班)

32

42

0118

胡竞

星期二

5-6

3051010

英语写作

1-8.10-17

整周

教学楼2210

17公共事业1班(ban)

32

25

0118

胡(hu)竞

星(xing)期三(san)

9-10

3052050

商务英(ying)语

12

整周

教学楼2314

商务英语1班(ban)

2

200

0118

胡(hu)竞

星期三(san)

9-11

3052050

商务(wu)英语(yu)

6-8.10-11

整周

教学楼2314

商务英语(yu)1

15

200

8154

姜(jiang)颖

星期四

1-2

1050040

综合英(ying)语(四)

2-16

双周(zhou)

教学楼2304

17综(zong)英7班(ban)(计算机3-4班)

16

47

8154

姜颖

星期(qi)四

1-2

1050040

综(zong)合英语(yu)(四)

1-15

单周

实验楼210语(yu)音(yin)室(shi)

17综英7班(计(ji)算机3-4班)

16

47

8154

姜颖

星期一

1-2

1050040

综(zong)合英语(四)

1-16

整周

教学楼2304

17综英7班(计算机3-4班)

32

47

0127

李(li)品

星(xing)期三

1-2

1050040

综合(he)英语(yu)(四)

1-7.11-17

单周

实验(yan)楼208语(yu)音室

17综英13(信(xin)息(xi)、物流1-2班)

16

41

0127

李品(pin)

星期三

1-2

1050040

综(zong)合英(ying)语(四(si))

2-16

双(shuang)周

教学楼1304

17综英13班(ban)(信息、物流(liu)1-2班)

16

41

0127

李品

星期三

3-4

1050040

综合(he)英语(四(si))

1-8.10-18

整周

教学(xue)楼1404

17综英35班(土木1-2班)

34

42

0127

李品

星期四

1-2

1050040

综合英语(四)

1-15

单(dan)周

实验楼(lou)409语音室(shi)

17综英12班(数技1-2班(ban))

16

45

0127

李(li)品

星(xing)期四

1-2

1050040

综合英语(四(si))

2-16

双周

教(jiao)学楼2403

17综(zong)英12班(数技1-2班)

16

45

0127

李品

星(xing)期五(wu)

3-4

1050040

综合英语(四)

2-12.16

双周(zhou)

教学楼(lou)1404

17综英35班(土木1-2班)

14

42

0127

李品(pin)

星期五(wu)

3-4

1050040

综合(he)英语(四)

1-3.7-17

单周

实验(yan)楼408语音室

17综英(ying)35班(土(tu)木(mu)1-2班(ban))

16

42

0127

李品

星(xing)期(qi)一

1-2

1050040

综合英语(四)

1-16

整周

教(jiao)学楼2403

17综(zong)英12班(数技1-2班)

32

45

0127

李品

星期一

3-4

1050040

综合英语(四(si))

1-16

整周(zhou)

教学楼(lou)1304

17综英13(信息、物(wu)流1-2班)

32

41

8184

梁冬喜

星期二

3-4

1050040

综合英语(yu)(四)

1-8.10-18

整周(zhou)

教学(xue)楼2403

17综英28班(电气1-2班)

34

42

8184

梁(liang)冬喜

星期三

3-4

1050040

综合英语(四)

1-8.10-18

整周

教(jiao)学楼2403

17综英36班(ban)(建筑学1班、园林1班)

34

38

8184

梁(liang)冬喜

星期五

1-2

1050040

综合英语(四(si))

1-3.7-17

单周

实验楼409语音室

17综英28班(电气1-2班)

16

42

8184

梁冬喜

星期五

1-2

1050040

综合英语(四)

2-12.16

双(shuang)周

教学楼(lou)2403

17综英28班(电(dian)气1-2班)

14

42

8184

梁冬喜(xi)

星期五

3-4

1050040

综合(he)英语(四)

1-3.7-17

单(dan)周

实验(yan)楼(lou)409语(yu)音室

17综英36班(建筑学(xue)1班、园林1班(ban))

16

38

8184

梁冬(dong)喜

星(xing)期五

3-4

1050040

综合英语(yu)(四)

2-12.16

双周

教学楼2403

17综英(ying)36班(建筑学1班、园(yuan)林1班)

14

38

0123

刘冬梅

星期(qi)二

1-2

1050040

综(zong)合(he)英语(yu)(四(si))

1-8.10-17

整(zheng)周(zhou)

教(jiao)学楼(lou)1304

17综英1(广电、日语)

32

44

0123

刘(liu)冬(dong)梅

星(xing)期(qi)二

3-4

1050040

综合英语(四)

1-8.10-18

整周

教学楼2304

17综英23班(电子3-4班)

34

44

0123

刘冬梅

星期(qi)四

1-2

1050040

综合英语(四)

1-15

单周

实验楼406语音室

17综艺10班(软(ruan)件1-2班)

16

44

0123

刘冬梅(mei)

星期四

1-2

1050040

综合英(ying)语(yu)(四(si))

2-16

双周

教学楼2307

17综艺10班(软(ruan)件(jian)1-2班)

16

44

0123

刘冬梅(mei)

星期四

3-4

1050040

综合英语(yu)(四)

2-16

双(shuang)周

教学楼1304

17综英1(广电(dian)、日语)

16

44

0123

刘冬梅

星期四(si)

3-4

1050040

综合英语(四)

1-15

单周

实验(yan)楼208语(yu)音(yin)室(shi)

17综英1班(ban)(广电、日语)

16

44

0123

刘冬梅(mei)

星期五(wu)

1-2

1050040

综合英语(四)

1-3.7-17

单周

实验楼210语音室

17综英(ying)23班(电子3-4班)

16

44

0123

刘冬梅

星期五

1-2

1050040

综(zong)合英(ying)语(四)

2-12.16

双周

教学楼2304

17综(zong)英(ying)23班(电子3-4班)

14

44

0123

刘(liu)冬梅

星期(qi)一

1-2

1050040

综(zong)合英语(yu)(四)

1-16

整周

教学楼2307

17综(zong)艺10班(软(ruan)件1-2班)

32

44

0113

刘(liu)伟(wei)

星期二(er)

3-4

1050020

综合英语(yu)(二)

1-8.10-17

整周

教学楼2404

18综英1(广(guang)电(dian)、日语)

32

26

0113

刘伟

星期二

3-4

1050020

综合(he)英语(二)

18

整周

实验楼209语音室

18综英(ying)1(广电、日语)

2

26

0113

刘伟

星期(qi)三

1-2

1050020

综合英语(二)

2-16

双周

实验楼(lou)210语(yu)音室(shi)

18综英30班(土木1-2班)

16

38

0113

刘伟

星期(qi)三

1-2

1050020

综(zong)合英语(yu)(二)

18

整周

教学楼2304

18综英30班(ban)(土(tu)木1-2班)

2

38

0113

刘伟

星期三

1-2

1050020

综合英语(二)

1-7.11-17

单(dan)周

教学楼2304

18综英(ying)30班(土木1-2班)

16

38

0113

刘(liu)伟

星期五

1-2

1050020

综合英语(yu)(二)

1-3.7-17

单周

教(jiao)学楼1304

18综英1(广电、日语(yu))

16

26

0113

刘伟(wei)

星期五

1-2

1050020

综(zong)合英语(二)

2-12.16

双(shuang)周

实验(yan)楼209语(yu)音室

18综英1班(ban)(广电、日语)

14

26

0113

刘伟

星期(qi)五

3-4

1050020

综合英语(yu)(二)

1-4.6-13.15-17

整周

教学楼2406

18综英30班(土木1-2班)

30

38

0113

刘(liu)伟(wei)

星期二(er)

1-2

2050070

英(ying)语听力(二(er))

1-8.10-17

整周

实验楼401语音室

18英语2

32

27

0113

刘伟

星(xing)期四

3-4

2050070

英语(yu)听力(li)(二)

1-16

整(zheng)周

实验楼810语音室

18英语2

32

27

0644

罗勇

星(xing)期二

5-6

2055040

基(ji)础(chu)日语A(四(si))

1-8.10-15

整周

教学楼2307

17日语4班(ban)

28

22

0644

罗勇(yong)

星期三

5-6

2055040

基础日语(yu)A(四)

2-12

双周

实验楼808语音室

17日语(yu)4

12

22

0644

罗(luo)勇

星(xing)期五

5-6

2055040

基础(chu)日语A(四)

1-4.6-13.15

整周(zhou)

教(jiao)学楼1613

17日语4

26

22

0644

罗勇

星期(qi)一

1-2

2055040

基础日语A(四)

1-15

整周(zhou)

实验楼(lou)808语音室(shi)

17日(ri)语(yu)4班(ban)

30

22

0644

罗(luo)勇

星期三

3-4

3055120

日文报刊(kan)选读

1-8.10-15

整周

教(jiao)学楼1401

16日语1-4

28

83

0644

罗勇

星期六

1-3

3057011

初级日语(一)

1.2.4.6.7

整周(zhou)

教学楼2212

初级日(ri)语(一)2

15

200

0644

罗勇

星期三

9-11

3057011

初级日语(一)

1-8.10-12

整(zheng)周(zhou)

教学楼2212

初级日语(一)2

33

200

0644

罗(luo)勇

星期(qi)一(yi)

9-12

3057021

初级日语(二)

1-12

整周

教学楼(lou)2401

初级日语(yu)(二)1

48

200

8161

马贺

星期三

1-2

1050020

综(zong)合英语(二)

2-16

双周(zhou)

实(shi)验楼406语音室

18综英33班(建筑学1班、风景1班)

16

37

8161

马贺(he)

星期(qi)三

1-2

1050020

综合英语(二)

1-7.11-17

单(dan)周

教学楼2307

18综(zong)英33班(建筑学1班(ban)、风景1班)

16

37

8161

马贺

星(xing)期(qi)三

1-2

1050020

综合英语(二)

18

整周

教学楼(lou)2307

18综英33班(建筑学(xue)1班、风景(jing)1班)

2

37

8161

马(ma)贺

星期五

3-4

1050020

综合(he)英语(二)

1-4.6-13.15-17

整周

教学楼1409

18综英(ying)33班(建筑学1班(ban)、风景1班)

30

37

0120

聂英

星(xing)期二

3-4

1050040

综合英语(四)

1-8.10-18

整(zheng)周(zhou)

教学楼2305

17综英24班(通信1-2班)

34

41

0120

聂(nie)英(ying)

星(xing)期三

1-2

1050040

综(zong)合英语(四)

2-16

双(shuang)周

教学(xue)楼(lou)2306

17综英17(物流3-4班、公共、工商)

16

47

0120

聂英(ying)

星期三

1-2

1050040

综(zong)合(he)英语(四)

1-7.11-17

单周

实验(yan)楼401语音室

17综英17(物(wu)流(liu)3-4班、公共(gong)、工商)

16

47

0120

聂英

星期三

3-4

1050040

综(zong)合(he)英语(四)

1-8.10-18

整周

教学楼(lou)2305

17综英32班(ban)(营(ying)销(xiao)1-2班)

34

40

0120

聂英

星期五

1-2

1050040

综(zong)合英(ying)语(四)

2-12.16

双周

教学楼2305

17综英24班(ban)(通信1-2班)

14

41

0120

聂(nie)英

星期五

1-2

1050040

综合英(ying)语(四)

1-3.7-17

单周

实验楼(lou)211语音室(shi)

17综英24班(通(tong)信1-2班(ban))

16

41

0120

聂(nie)英

星期五

3-4

1050040

综合英(ying)语(四(si))

1-3.7-17

单(dan)周

实验楼211语音室

17综英32班(营销1-2班)

16

40

0120

聂英

星期(qi)五

3-4

1050040

综合英语(四)

2-12.16

双周

教学楼(lou)2305

17综(zong)英32班(营(ying)销1-2班)

14

40

0120

聂英

星期一

3-4

1050040

综合英语(yu)(四)

1-16

整周(zhou)

教学楼(lou)2306

17综英17班(ban)(物流(liu)3-4班、公共(gong)、工商)

32

47

0414

宁强

星期二

11-12

3050270

英语词汇学

4-8.10-16

整周

教学楼2304

16英语2

24

25

0414

宁强(qiang)

星期二

9-10

3050270

英语词汇学

4-8.10-16

整周

教学(xue)楼2304

16英语4

24

26

0414

宁强

星(xing)期(qi)三

11-12

5050012

专(zhuan)业基础技能实践

1-8

整周

教学楼2304

17英语4

16

22

0414

宁强

星期三

9-10

5050012

专业(ye)基础技能实践

1-8

整周(zhou)

教学楼2304

17英语3班(ban)

16

25

0414

宁强

星(xing)期四(si)

11-12

5050012

专业基础技能实践

1-8

整(zheng)周

教学楼2304

17英语2

16

24

0414

宁(ning)强

星(xing)期(qi)四

9-10

5050012

专业基(ji)础技能(neng)实践

1-8

整周

教学楼(lou)2304

17英(ying)语1

16

22

0685

潘静惠(hui)

星(xing)期一

1-2

2055200

日语笔译(二)

1-16

整周

教学楼2313

16日语1班(ban)

32

26

0685

潘静惠

星期四

1-2

2055330

日语(yu)语(yu)法(二)

1-16

整周

实(shi)验楼(lou)808语音室

17日语2班(ban)

32

24

0685

潘静(jing)惠

星(xing)期三

3-4

3055370

日本文学赏析(xi)

16

整周

教(jiao)学(xue)楼2401

16日(ri)语3-4

2

36

0685

潘静惠(hui)

星期五

1-2

3055370

日本文学赏析

1-4.6-13.15-17

整周

教学楼2313

16日语3-4

30

36

0685

潘静(jing)惠(hui)

星期(qi)一

3-4

3055370

日本(ben)文学赏析

1-16

整(zheng)周

教学楼2313

16日语1-2

32

26

0291

齐(qi)滨

星期二

3-4

2050090

英语(yu)听(ting)力(四)

1-8.10-16

整周(zhou)

实验(yan)楼408语(yu)音室

17英语1

30

26

0291

齐滨

星期(qi)五

3-4

2050090

英语(yu)听力(四)

1-4.6-13.15-17

整(zheng)周

实验楼413语音室

17英语3班(ban)

30

28

0291

齐滨

星期(qi)一

1-2

2050090

英语(yu)听力(四(si))

1-17

整周

实验楼406语(yu)音室

17英(ying)语(yu)3

34

28

0291

齐滨(bin)

星期一

3-4

2050090

英(ying)语听力(四)

1-17

整周

实验楼406语音室

17英语(yu)1

34

26

0291

齐(qi)滨

星期二

1-2

3050270

英语词汇(hui)学

4-8.10-16

整周(zhou)

教学楼1613

16英语3

24

25

0291

齐滨

星(xing)期(qi)五

1-2

3050270

英(ying)语词汇(hui)学

4.6-13.15-17

整周

教学楼2405

16英语1

24

25

0647

宋世磊(lei)

星期二

3-4

1055070

日语(三)

1-8.10-17

整周

教学(xue)楼2608

17英语2

32

27

0647

宋世(shi)磊

星期四(si)

1-2

1055070

日(ri)语(yu)(三)

1-16

整周(zhou)

教学楼2608

17英语(yu)2

32

27

0647

宋(song)世磊(lei)

星期二

5-6

2055040

基础日语(yu)A(四(si))

1-8.10-17

整周

教学楼1409

17日语2

32

24

0647

宋世磊

星(xing)期三

3-4

2055040

基础日语A(四)

1-8.10-17

整周(zhou)

教学楼2312

17日语2

32

24

0647

宋世(shi)磊(lei)

星(xing)期一

1-2

2055040

基础日语A(四)

1-16

整(zheng)周

教学楼2312

17日(ri)语2

32

24

0647

宋(song)世磊(lei)

星期三

1-2

2055110

日语会(hui)话A(一)

1-8.10-17

整周

实验(yan)楼(lou)808语(yu)音室

18日语1B

32

14

0647

宋世磊(lei)

星期(qi)一

3-4

2055221

日语(yu)口(kou)译(二)

1-16

整周(zhou)

实(shi)验楼409语(yu)音室

16日语4B

32

13

0647

宋世磊

星期一(yi)

5-6

3050330

会计学入门

1-16

整周

教学楼2404

16日语1-4班(商务日语方向)

32

51

0647

宋(song)世磊

星期一

7-8

5055130

日语专业综(zong)合技能实践

1-8

整周

教学楼(lou)2305